Ansökan om stipendium ur August Bångs skolstiftelse

LÄS MER

Stipendiet ur August Bångs skolstiftelse kan sökas av elever i årskurs 9 vid Ala skola. Du som är elev gör ansökan.

Stiftelsens syfte är att stötta elever vid skolväsendet i gamla Hässjö kommun (Hässjö, Ljustorps och Tynderö församlingar). Utdelade medel ska användas till premier eller stipendier till behövande efter avslutad obligatorisk grundskola till fortsatt utbildning på gymnasial nivå. Det innebär att elever vid Ala skola som via sina grundskolebetyg bedöms bli behöriga att söka nationellt program på gymnasial nivå, därmed också är behöriga att söka stipendiet.

Sista ansökningsdag: den 30 april.
Stipendiet betalas ut till behöriga sökande senast den 31 augusti. 

 

Frågor om din ansökan

Kontakta Ala skolas administration
ala.skola@timra.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är elev i åk 9 på Ala skola
  • Du bedöms via ditt grundskolebetyg vara behörig att söka nationellt gymnasieprogram
  • Kontouppgifter till bankkonto

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa