Ypperligt för Timrå

LÄS MER

Utmärkelsen "Ypperligt för Timrå" delas ut till person/personer eller företag/organisation som är goda ambassadörer för Timrå kommun och som med sin gärning medverkat till/inspirerar till att näringslivsklimatet i Timrå stärks alternativt medverkat till att stärka Timrås attraktionskraft.

Syftet är att stärka näringslivsklimatet/tillväxten  eller öka attraktionskraften i Timrå kommun.

Beslut om att dela ut utmärkelsen ”Ypperligt för Timrå” fattas i samråd av Kommunstyrelsens ordförande, Näringslivschef och Kommunikation- och marknadsansvarig. Utmärkelser kommer att delas ut i samband med olika aktiviteter som Timrå kommun arrangerar.

Kontakt

Tillväxt Timrå
tillvaxt@timra.se
060-16 31 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
timra.kommun@timra.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa