Kompetenscenter e-tjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du se, och spara, dina dokument från Kompetenscenter.
OBS! Du kan bara logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID.

Kontakt

Kompetenscenters arbetsmarknadssamordnare
ams@timra.se

Följande behövs för e-tjänsten