Felanmälan av kommunens offentliga miljöer och vägar samt belysning

LÄS MER

Hittar du något fel eller skadat som är kommunens egendom så uppskattar vi om du felanmäler det. Du gör det enkelt via denna e-tjänst.

Exempel på vad du kan felanmäla:

Lek och badplatser

Buskage, hundlatriner, nedskräpning, skadegörelse eller gräsklippning.

Vinterväghållning och sandupptagning

Busshållplatser, gång- och cykelvägar, sandupptagning eller plogskador.

Trafik och parkering

Vägmarkeringar, skyltar, parkeringar eller skymd sikt.

Gator, gång- och cykelvägar

Vägskador, vattensamlingar, busshållplatser, vägtrummor eller fallna träd.

Belysning

Avgrävda eller skadade kablar och stolpar, blinkande eller släckta lampor.

Vid akuta fel med fara för liv, ring SOS 112. Vid andra akuta fel, som till exempel vattenläckor görs anmälan till jouren.

Fastighetsjouren hanterar endast de byggnader som Timrå kommun äger. Gäller det en fastighet som ex. Timråbo äger behöver du kontakta deras egen fastighetjour.

Vägjouren hanterar endast de vägar som Timrå kommun äger. Gäller det en väg som ex. Trafikverket äger behöver du kontakta dem. Vägjouren nås ej kvällstid maj-september.

Det du skickar in blir allmän handling

Vi registrerar och behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Bra att veta är att felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Kontakta oss

Du kan också anmäla direkt via telefon 060-16 31 65 eller via kultur.teknik@timra.se.

Kontakt

Henrik Thunström
Henrik.Thunstrom@timra.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och teknikförvaltningen
Kultur.teknik@timra.se