Uppskjuten skolplikt - begäran

LÄS MER

Skolplikt gäller från höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Finns det särskilda skäl kan du begära att få skolplikten uppskjuten ett år.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 45