Uppskjuten skolplikt - begäran

LÄS MER

Skolplikt gäller från höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Finns det särskilda skäl kan du begära att få skolplikten uppskjuten ett år.

Frågor om tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 45