Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon inom Timrå kommuns förbudsområde - ansökan

LÄS MER

Förbudsområdet gäller all körning i terräng med motordrivet fordon. Förbudet gäller alla årstider oavsett om terrängen är snö/is täckt och innefattar även sjö och vattendrag. Områdets utsträckning omfattar Timrås tätbebyggda områden, Indalsälvens delta samt centrala Mellberg. På vissa platser inom förbudsområdet har det förekommit olika aktiviteter som innefattar motordrivna fordon. För att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta men inte utföras på tider då närboende störs av buller, eller återkommande störningar, går det att söka tidsbegränsad dispens för att få köra i terräng dagtid, framförallt då på isbelagd sjö. Dispens kan sökas hos kultur- och teknikförvaltningen. Du kan ansöka för en månad åt gången. Dispensen är kostnadsfri.

Om du väljer att ansöka elektroniskt, dvs logga in med Bank-id,  kommer du även att få beslutsmeddelandet elektroniskt.

Du kan även välja att fylla i ansökningsblanketten för hand, för att sedan skicka eller lämna in. Då måste du hämta beslutsmeddelande själv på vårt kontor på Plåtslagarvägen 17. Kom då ihåg att visa legitimation.

Det finns också möjligheten att få beslutsmeddelandet via e-postadress, men då måste du kryssa i blanketten att du samtycker till detta.

Här kan du ta del av information om dispens för körning i terräng med motordrivet fordon inom Timrå kommuns förbudsområde samt övrig information.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa