Föreningar - register och bidrag

LÄS MER

I vårt internetbaserade boknings- och bidragssystem Interbook Go kan förening med verksamhet i Timrå kommun ansöka om att registrera sig i kommunens officiella föreningsregister. 
Förening ska vara registrerad i föreningsregistret för att kunna ansöka om föreningsbidrag.
Förening ska vara registrerad i föreningsregistret för att kunna hyra kommunens lokaler till ett reducerat pris.

Nedanstående föreningsbidrag finns att söka:

  • Bidrag till barn- och ungdomsföreningar (grundbidrag och aktivitetsbidrag)
  • Bidrag till fritidsanläggningar
  • Bidrag till föreningar av social karaktär
  • Bidrag till studieförbund
  • Bidrag till kulturföreningar
  • Bidrag till kulturarrangemang
  • Bidrag till särskilda insatser

 

 

Kontakt

Kristina Lindström, Kultur- och teknikförvaltningen
kristina.Lindstrom@timra.se
060-163219

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och tekniknämnden
kultur.teknik@timra.se