Kompostering av hushållsavfall samt ändrat sophämtningsintervall - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att du ska kunna kompostera hushållsavfall (matrester m.m) behöver du en varmkompost. Det är en sluten och helst isolerad behållare. För att skadedjur inte ska kunna ta sig in ska komposten ha lock och botten, nätbotten går också bra. Komposten får inte vara lufttät. 

Genom att kompostera bidrar du till minskad mängd avfall och du får ett utmärkt och billigt jordförbättringsmaterial.

Du kan läsa mer om kompostering här

För att få ta hand om ditt eget komposterbara hushållsavfall måste du anmäla detta till Miljö- och byggkontoret.

Om du komposterar kan du också ansöka om förlängt sophämtningsintervall.

Denna anmälan gäller nuvarande ägare och förhållanden.  Förändringar skall det anmälas till Miljö-och byggkontoret. Sophämtningsintervallet återgår då till ordinarie intervall.

För handläggning av ärendet tas timavgift ut i enlighet med kommunens taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa