Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

LÄS MER

Ärenden om försäljning av tobaksvaror handläggs av Alkohol- och tobaksenheten på Sundsvalls kommun, på uppdrag av Timrå kommun.

Du kommer därför att bli skickad vidare till deras tjänst för att ansöka om tillstånd, även om din verksamhet är belägen i Timrå kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
alkohol&tobaksenheten@sundsvall.se
060-19 10 00

Personuppgiftsansvarig

Individ- och arbetsmarknadsnämnden Sundsvalls kommun
ian@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Egenkontrollprogram
  • Organisationsnummer
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • E-legitimation