Strandskydd - ansökan om dispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av länets kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. I många fall behöver du även söka bygglov för att få genomföra åtgärden.

För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Läs mer om strandskydd här
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende.
Läs mer om förenklad delgivning

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa