Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse

LÄS MER

Stiftelsens syfte är att ge bidrag till särskilda aktiviteter inom kommunens boendeformer för äldre eller med särskilda behov eller för medlemmar med funktionshinder inom kommunens organisationer/föreningar av social karaktär.

 

Kommunens socialnämnd beslutar om utdelning ur stiftelsen löpande under året. Inlämnad ansökan behandlas normalt  vid socialnämndens nästa sammanträde.

 

Här kan du göra din ansökan digitalt eller hämta blankett.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan du få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa