Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad kan du anmäla via denna tjänst?

Du kan använda den här tjänsten för att anmäla mindre byggnadsåtgärder som nybyggnationer på max 30 kvm,  tillbyggnader, ändring av byggnadskonstruktioner eller installation av till exempel eldstad.

Om du ska anmäla en rivningsåtgärd, använd vår e-tjänst Rivning av byggnad/anläggning - ansökan/anmälan

Förbered din anmälan

Förbered och ta fram de handlingar och ritningar som du behöver bifoga till din anmälan. Ska du utföra bygglovsbefriade åtgärder närmare fastighetsgräns än 4,5 m behöver grannar godkänna placeringen. Mer information hittar du på kommunens webbplats

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter

Förenklad rådgivning

Förenklad delgivning kan komma att användas i din anmälan.
Läs mer om förenklad delgivning

Råd och stöd om uppvärmning

Vill du få råd och stöd gällande t ex u-värden på fönster, olika uppvärmningskällor, solceller etc?
Kontakta energi- och klimatrådgivare Marie Blumenberg, marie.blumenberg@timra.se, 060-16 31 87.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa