Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd tjänsten för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 2018:222.

Till din ansökan ska du bifoga:

  • intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka behovet av sökta anpassningsåtgärder i förhållande till din funktionsnedsättning.
  • skriftligt medgivande från samtliga fastighetsägare och/eller nyttjanderättsinnehavare att anpassningsåtgärderna får utföras. Samtliga fastighetsägare ska också utfästa sig att inte kräva ersättning av sökande eller andra boende för att återställa anpassningsåtgärderna. Länk till medgivandeblankett

Om det inte finns medgivande och utfästelse från fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare kan inte bidrag beviljas.

Du kan skicka in intyg och medgivande med vanlig post till miljö- och byggkontoret.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på kommunens webbplats.
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende.
Läs mer om förenklad delgivning

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa