Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

LÄS MER

Anmälan från privatperson

Om du som privatperson får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom (upp till 18 år) far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. För varje anmälan gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare. Om det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Som privatperson kan du välja att lämna ditt namn och kontaktuppgifter eller göra en anonym anmälan. Privatperson som gjort en anmälan har inte möjlighet till återkoppling om hur anmälan hanteras, eftersom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälan i tjänsten

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skola, hälso- och sjukvård och inom socialtjänst, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Mer information

Orosanmälningar via denna e-tjänst hanteras av vår mottagningsgrupp under ordinarie kontorstid. Du kan även ringa till kommunens mottagningstelefon, 0200-12 09 80, vardagar kl 8-16, om du har funderingar kring att göra en anmälan.

Vid akuta ärenden, som uppstår utanför kontorstid och inte kan vänta till nästa vardag, ring social beredskap via telefon 112.

Läs mer om orosanmälan, anmälningsskyldighet med mera på kommunens hemsida Oro eller misstanke om barn som far illa.