Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att vuxen far illa

LÄS MER

Anmälan från privatperson

Om du som privatperson är orolig för en annan vuxen persons missbruk och mående kan du anmäla detta till socialtjänsten här. För varje anmälan gör socialtjänsten en bedömning av situationen och behov av att gå vidare med utredning. Om det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Som privatperson kan du välja att lämna ditt namn och kontaktuppgifter eller göra en anonym anmälan. Privatperson som gjort en anmälan har inte möjlighet till återkoppling om hur anmälan hanteras, eftersom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälan i tjänsten

Du som arbetar inom myndigheter som till exempel skola, hälso- och sjukvård och inom socialtjänst, har anmälningsskyldighet enligt lag. Denna e-tjänst kan även användas för sådan anmälan.

Mer information

Orosanmälningar via denna e-tjänst hanteras av vår mottagningsgrupp under ordinarie kontorstid. Du kan även ringa till kommunens mottagningstelefon, 0200-12 09 80, vardagar kl 8-16, om du har funderingar kring att göra en anmälan.

Vid akuta ärenden, som uppstår utanför kontorstid och inte kan vänta till nästa vardag, ring social beredskap via telefon 112.

Läs mer på kommunens hemsida om Beroende och missbruk.