Val av skola

LÄS MER

Blanketten används om eleven vill byta skola och bo kvar på sin adress.

En elev ska placeras eller tas emot vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Eleven kan välja en skola i hemkommunen eller i annan kommun. Om inget annat önskemål finns placeras eleven i hemkommunen och i regel i den skola som ligger närmast elevens bostad. Elever som bor i skolans upptagningsområde har förtur till placering om det råder platsbrist på skolan.

Ett val av skola utanför upptagningsområdet påverkar rätten till skolskjuts.

Det fria skolvalet regleras i skollagen: 10 kap. 30 §, 9 kap. 18 §, 11 kap. 29 § (för elever som bor i Timrå kommun) och 10 kap. 27 §, 9 kap. 13 §, 11 kap. 26 § (för elever som bor  annan kommun).

 

 

 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 45