Lotteri - Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen - Ansökan, anmälan och redovisning av lotteri

LÄS MER

Kommuner kan handlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. En anmälan om lotteri ska fyllas i för varje lotteri som anordnas under registreringsperioden. Redovisning av varje lotteri ska inlämnas senast 15 februari varje år till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen. Här kan du ta del av ytterligare information om lotterier.

 

Här kan du hämta blankett för anmälan av lotteri.

Här kan du hämta blankett för redovisning av lotteri.