Lotteri enligt 17 § lotterilagen - registrering

LÄS MER

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Kultur- och teknikförvaltningen, Timrå kommun.

Vem kan få tillstånd?
En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd under förutsättning att följande grundläggande punkter uppfylls.

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Föreningen ska var öppen för alla         
  • Verksamheten ska i huvudsak främja ett allmännyttigt ändamål
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader efter lotteriets sista försäljningsdag.

Övriga blanketter för lotterier  
Lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen – Ansökan
Lotteriredovisning
Lotterisammanställning

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65