Lotteri - Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen - Ansökan, anmälan och redovisning av lotteri

LÄS MER

Kommuner kan handlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. En anmälan om lotteri ska fyllas i för varje lotteri som anordnas under registreringsperioden. Redovisning av varje lotteri ska inlämnas senast 15 februari varje år till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen. Här kan du ta del av ytterligare information om lotterier.

 

Här kan du hämta blankett för anmälan av lotteri.

Här kan du hämta blankett för redovisning av lotteri.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt