Lotteri - Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslut

LÄS MER

Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännnyttiga ändamål enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. 

En lotterianmälan ska fyllas i och lämnas in, helst i samband med inlämnandet av ansökan.

Lotteriredovisning ska inlämnas senast 15 februari varje år till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen.
 

Här kan du hämta blankett för lotterianmälan
 

Här kan du ta del av mer information om lotterier

 

Lotteriredovisning enligt 18 kap. 10 § spellagen.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt