Tillstånd för ny eller ändrad anslutning till gata eller väg- Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsägare som vill anlägga ny eller ändrad anslutning till kommunal gata eller väg, ska söka tillstånd. Tillståndet kostar 550 kronor.

 

I tillståndet specificeras tekniska krav, t.ex. om vägtrumma behövs samt infartens utformning.

 

Innan kultur- och- teknikförvaltningen fattar beslut inhämtas synpunkter från miljö- och- byggkontoret samt samhällsenheten.

 

Läs mer i 46§ väglagen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn på aktuell kommunal gata/väg
  • Fastighetsbeteckning
  • Skiss på ny/ändrad gata/väg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa