Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan beviljas skolskjuts mellan bostaden och den anvisade skolan. Rätten till skolskjuts utgår bland annat från minst 2 kilometer gångväg i årskurs F-3 och minst 3 kilometer i årskurs 4-9. Elever får inte skolskjuts från/till annan kommun med undantag för gymnasiesärskolan.

Barn i förskoleklass eller grundskola som går i fritidshem är inte berättigade till skolskjuts.

För mer information, se kommunens Skolskjutsreglemente 2020.

För att kunna använda tjänsten behöver du vara vårdnadshavare till barnet. Om du saknar BankID eller inte är vårdnadshavare för barnet kan du göra ansökan via en blankett.

Se ditt skolskjutsområde

Här kan du se från vilken adress skolskjuts beviljas på grund av lång skolväg. Klicka på din skola för att se ditt skolskjutsområde, kom ihåg att välja rätt årskurs. Markerat område ger dig vägledning om din möjlighet att beviljas skolskjuts på grund av lång skolväg. Det är kommunens skolskjutshandläggare som fattar beslutet.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa