Lagen om stöd och service, LSS, -ansökan om insatser

LÄS MER

Behöver du stöd i din vardag, och har du en varaktig funktionsnedsättning, så kan du ansöka om insatser enligt LSS. Du kan läsa mer på Timrå kommuns webbsida om Stöd enligt LSS.

 

Här kan du fylla i en ansökan digitalt via vår e-tjänst. E-tjänsten leder till vår Medborgartjänst för LSS. Där kan du också följa ditt ärende och se dina pågående beslut. 

 

 Du kan även välja att använda vår blankett för att söka om insatser enligt LSS. Du kan fylla i  blanketten innan du skriver ut eller skriva ut först och fylla i blanketten för hand. Du måste alltid skriva ut blanketten på papper för underskrift innan du skickar in den med post till LSS-handläggare. Du kan använda samma blankett om vill söka förhandsbesked om LSS-insatser inför flytt till Timrå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten