Slamtömning ändrat hämtningsintervall - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall rörande slamavskiljare, förutsatt att :

avloppsanläggningen är tillståndsgiven och uppfyller dagens krav på rening enligt miljöbalken.

Information rörande enskilda avlopp kontakta handläggare på Kommunen .

Ansökan debiteras engigt gällande taxa.

Tillstånd ges enligt Timrå kommuns föreskrifter om avfallshantering § 33.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa