Bygg- och exploateringskartan

LÄS MER

Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering.

Det finns 3 olika typer av restriktioner som kommuner reglerar detaljplan/områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse eller utomplansbestämmelser. Det kan avgöra vad du behöver söka bygglov för samt vad du kan få bygglov för. Ta redan på vad din fastighet berörs av. Vidare finns det övriga markrestriktioner och bestämmelser som kan påverka bygglovet. Titta gärna innan du söker bygglov.