Tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd

LÄS MER

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn och elever folkbokförda i Timrå kommun och som är inskrivna i fristående eller kommunal verksamhet. Ansökan ska göras av huvudman.

Här finns blanketter och riktlinjer för ansökan, handlingsplan och uppföljning.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 00 (växel)