Anmälan/ansökan/dispens enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom vattenskyddsområde gäller begränsningar för vissa verksamheter enligt gällande föreskrifter, exempelvis hantering av petroleumprodukter och schaktning. I tjänsten kan du kan ansöka om tillstånd för den verksamhet eller åtgärd du planerar inom Vivsta vattenskyddsområde.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa