Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att äldre person eller person med funktionsvariation far illa

LÄS MER

Om du är orolig för en äldre person i din närhet, eller en person med någon form av funktionsvariation, så kan du anmäla detta till socialtjänsten här. För varje anmälan gör socialtjänsten en bedömning av situationen och behov av att gå vidare med utredning. Om det är akut fara ska du omedelbart ringa 112.

 

Som privatperson kan du välja att lämna ditt namn och kontaktuppgifter eller göra en anonym anmälan. Privatperson som gjort en anmälan har inte möjlighet till återkoppling om hur anmälan hanteras, eftersom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälan i tjänsten

Du som arbetar inom verksamheter för äldre eller personer med funktionsvariation inom socialtjänsten, ska anmäla missförhållanden enligt lag. Denna e-tjänst kan även användas för sådan anmälan.

Mer information

Orosanmälningar via denna e-tjänst hanteras av biståndshandläggare under ordinarie kontorstid. Du kan även ringa till kommunen på 060-16 31 00 och be att få prata med en biståndshandläggare om du har funderingar kring att göra en anmälan.

Vid akuta ärenden, som uppstår utanför kontorstid och inte kan vänta till nästa vardag, ring social beredskap via telefon 112.

Läs mer på kommunens hemsida om Stöd till äldre samt Stöd till funktionsnedsatta.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa