Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Permanentbostad
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in  senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Du kan ansöka för uppehåll i minst sex månader och upp till två år.

Fritidshus
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och två år framåt. Ansökan ska lämnas in senast 1 april.

Här kan du ta del av avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt övrig information.

Vid beviljad ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 150kr/ tillfälle inkl moms.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa