Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Permanentbostad
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in  senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Fritidshus
Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och 1 år framåt. Ansökan ska lämnas in senast 1 april.

Här kan du ta del av avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt övrig information.

Vid beviljad ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 100kr/ tillfälle inkl moms.
 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa