Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst samt följa ditt ärende.
OBS! Du kan bara logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID.

Om du vill lämna in en ansökan i pappersform kan du skriva ut en blankett. Du kan fortfarande följa ditt ärende i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten