Bostadsanpassning - återställningsbidrag

LÄS MER

Blankett för ansökan om återställningsbidrag efter bostadsanpassning

Ansökan om återställningsbidrag (går att fylla i elektroniskt)

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93