Installation av värmepump - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar värmepumpsanläggning för bergvärme, ytjordvärme, borrad jordvärme eller ytvattenvärme ska du ansöka om eller anmäla detta hos kommunen. Du kan göra din anmälan/ansökan via den här e-tjänsten.

Situationsplan
I ansökan/anmälan behöver du bifoga en situationsplan (karta) som visar var värmepumpsanläggningen kommer förläggas. Du kan göra din situationsplan via Lantmäteriets karttjänst Min Karta  
Kartan ska vara i skala 1:400 och redovisa:

  • fastighetsgränser
  • placering av borrhål/slangar/rör i mark/vatten (djup, förankring etc)
  • egna vatten- och avloppsinstallationer
  • grannfastigheters vatten-, avlopps- och värmepumpsinstallationer (direkt angränsande fastigheter)
  • avstånd mellan anläggningar och mellan anläggning och fastighetsgräns
  • markering som visar i vilken riktning marken lutar


Intyg från granne
Om anläggningen kommer förläggas närmare än 10 meter från fastighetsgräns så behöver du ett intyg från ägaren till denna fastighet. Detta ska också bifogas i ärendet.
Mall att använda för medgivandet finns under "Hämta blanketter" till höger


Intyg från markägare
Om du som gör anmälan/ansökan är ett ombud för fastighetsägaren så behöver fastighetsägaren bekräfta att du är anlitad som ombud. Det kan ske antingen via

1) Digital signering av ärendet. Fastighetsägaren får ärendet för signering efter att du som ombud skickat in det 

eller

2) Fastighetsägaren upprättar ett intyg som bifogas i ärendet.  Mall för intyget finns under "Hämta blanketter" till höger.


Avgift
För handläggning av ärendet tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa