Delad faktura förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare, och båda har behov av förskole- eller fritidshemsplats, räknas båda som platsinnehavare och ska betala för sin del av avgiften. Avgiften beräknas utifrån respektive hushålls inkomst och behov av vistelsetid för barnet. Hushållens sammanlagda avgifter får inte överskrida högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

För att ni som vårdnadshavare ska få en delad plats med delad faktura måste en anmälan göras via denna e-tjänst alternativ genom den blankett som finns 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn@timra.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa