Ansökan om bidrag för reparation, service och besiktning (anpassad bostad)

LÄS MER

Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag, dvs anordningar/inredning som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i en särskild ordning.

Använd den här blanketten för att ansöka om bidrag för sådan reparation, service eller besiktning.
 

 

 

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
miljo.bygg@timra.se
060-16 31 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@timra.se