Eldstad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av s.k. braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.

Varje bygglovansökan ska innehålla en kontrollplan, se exempel. Observera att det är just ett exempel på hur kontrollplanen kan se ut och vilka punkter som kan finnas med. Varje byggnation är unik och du som söker bygglov behöver tänka över vad som måste kontrolleras vid just ditt bygge och utforma kontrollplanen utifrån det.
Exempel på kontrollplan för eldstad

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende.
Läs mer om förenklad delgivning

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa