Information om elevs avslut vid gymnasieskola, eller byte av KAA-kommun

LÄS MER

När en elev slutar vid en  gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. (Skollagen kap 15 § 15 / kap 18 § 15.)

Denna e-tjänst kan användas för information från alla gymnasieskolor/anpassade gymnasieskolor (huvudman) gällande elev från Timrå (hemkommun). 

E-tjänsten kan också användas vid byte av KAA-kommun.

Informationen används i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Läs mer här om Timrås arbete med Kommunens aktivitetsansvar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa