Intresseanmälan för uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj (LSS)

LÄS MER

Vi söker fler frivilliga till uppdrag inom vår LSS-verksamhet. Du kan hjälpa en annan person, och deras anhöriga, till en bättre vardag!

En kontaktperson är en medmänniska som träffar en person med funktionsvariation ett antal gånger i månaden. Som ledsagare följer du med på fritidsaktiviteter och ger stöd utifrån individuella behov ett visst antal timmar per månad. En avlösare tar  tillfälligt hand om omvårdnaden för en person med funktionsvariation i deras hem. En stödfamilj ger miljöombyte och rekreation till ett barn eller ungdom samt avlastning för vårdnadshavare. Läs mer på vår webbsida om Uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj.

Om du erbjuds ett uppdrag gällande ett barn/ungdom med funktionsnedsättning måste du också lämna ett utdrag från Polisens belastningsregister.

Du som tar på dig ett uppdrag får ett visst arvode utifrån uppdragets omfattning. Avlösare och ledsagare får också ersättning för omkostnader.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så hämtas dina uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendet och meddelanden om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa