Registrering av medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Här kan du informera din tillsynsmyndighet om dina medelstora förbränningsanläggningar. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Mer information finns att läsa på Naturvårdsverket.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa