Anmälan- Insamling av förpackningsavfall från samlokaliserade verksamheter

LÄS MER

En samlokaliserad verksamhet behöver göra en aktiv anmälan till kommunen om den vill att  verksamhetens förpackningsavfall ska samlas in fastighetsnära, om fastighetsägaren erbjuder det. Detta görs via denna E-tjänst.

 

En samlokaliserad verksamhet är exempelvis en mindre affärslokal, som delar avfallskärl med hushållen i fastigheten.

 

Samlokaliserade verksamheter som har valt kommunal insamling får även nyttja kommunens återvinningsstationer och återvinningscentral för insamling av förpackningar av samtliga förpackningsmaterial. Denna anmälan behöver göras för att fastighetsägaren ska få ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus.

 

Mer information hittar du här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa