Bistånd vård och omsorg - ansökan

LÄS MER

Om du som äldre har behov av hjälp i hemmet eller behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende) kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Vilka rättigheter du har till bistånd/insatser styrs av Socialtjänstlagen (SoL). Hos socialtjänsten i Timrå finns biståndshandläggare som kan hjälpa dig att hitta rätt form av stöd, service och omsorg.

Här finns ansökan som du kan skicka till kommunens handläggningsenhet. Du kan välja om du vill fylla i en blankett på skärmen och skriva ut för signering, eller om du vill skriva ut en tom blankett att fylla i med penna.

När handläggaren tagit emot din ansökan, bokar ni en tid för ett första möte. Vem eller vilka som ska delta i detta möte mer än du själv och handläggaren bestämmer du. Efter detta möte gör handläggaren en utredning och en bedömning av dina behov och tar sedan ett beslut.

Läs mer på kommunens hemsida Att söka bistånd och stöd.

Har du frågor om bistånd och/eller ansökan kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.