Information om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du informera om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
miljo.bygg@timra.se
060-16 31 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@timra.se