Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Om du vill bygga nytt på en plats som ligger utanför planlagt område bör du begära förhandsbesked innan du söker bygglov.

I förhandsbeskedet får du reda på om miljö- och byggnadsnämnden anser att tomtplatsen är lämplig för byggnation enligt ditt önskemål. Nämnden anger också vilka eventuella villkor du måste uppfylla för att få ett bygglov.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten