Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Om du vill bygga nytt på en plats som ligger utanför planlagt område bör du begära förhandsbesked innan du söker bygglov.

I förhandsbeskedet får du reda på om miljö- och byggnadsnämnden anser att tomtplatsen är lämplig för byggnation enligt ditt önskemål. Nämnden anger också vilka eventuella villkor du måste uppfylla för att få ett bygglov.

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93