Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill bygga nytt på en plats som ligger utanför planlagt område bör du begära förhandsbesked innan du söker bygglov.

I förhandsbeskedet får du reda på om byggnadsnämnden anser att tomtplatsen är lämplig för byggnation enligt ditt önskemål. Nämnden anger också vilka eventuella villkor du måste uppfylla för att få ett bygglov.

Läs mer om förhandsbesked här
 

Ansökan ska innehålla en skalenlig karta som redovisar den aktuella platsen som din ansökan avser. Planerar du att t.ex. stycka av tomter behöver du markera var tomterna ska placeras och eventuella nya väganslutningar. Du kan också rita in planerade byggnader i kartan. Du kan använda Lantmäteriets karttjänst Min karta för att skapa din karta. Kartan kan inte vara grundad på ett flygfoto.


 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa