Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Timrå kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu.

Ett medborgarförslag får endast innehålla ett förslag och kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är ett bra sätt att på ett direkt sätt påverka den politik som förs i kommunen.

Vad får medborgarförslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller ställas.

Vad händer med medborgarförslaget?

Medborgarförslaget från dig kan behandlas av kommunfullmäktige om det ligger inom dess befogenhetsområde. Kommunfullmäktiges presidium avgör om ditt ärende som väckts genom medborgarförslag ska beslutas av kommunfullmäktige eller om ärendet ska överlåtas till en styrelse eller nämnd som är mer lämpad att svara på just ditt medborgarförslag.

Ett medborgarförslag som inkommer till kommunledningskontoret registreras hos oss och blir därmed en offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan läsa förslaget.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter som kräver en snabbare hantering, kan du framföra dem via vår e-tjänst Synpunkter och felanmälan

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa