Skylt - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Varje bygglovansökan ska innehålla en kontrollplan, se exempel. Observera att det är just ett exempel på hur kontrollplanen kan se ut och vilka punkter som kan finnas med. Varje byggnation är unik och du som söker bygglov behöver tänka över vad som måste kontrolleras vid just ditt bygge och utforma kontrollplanen utifrån det.
Exempel på kontrollplan för skylt

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende.
Läs mer om förenklad delgivning

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa