Transportdispens för bred, lång och tung transport - ansökan

LÄS MER

Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 meter eller fordonslängd 24 meter. Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar. Transportdispens söks hos kultur- och teknikförvaltningen om transportens färdväg – påbörjande och slutmål – är inom Timrå kommun. Om transporten går över kommungränsen måste dispens sökas hos Trafikverket. Tillståndet kostar 550 kr.

Här kan du ta del av information om transportdispens för bred, lång eller tung transport.