Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats (EMI) - för gymnasieskolan

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som går i årskurs 1 i gymnasiet registrera hälsouppgifter.

Deltagande i hälsobesök/samtal är frivilligt, liksom allt annat som EMI* erbjuder. Vill du inte delta, meddela då detta till skolsköterskan.

 

*Elevhälsans medicinska insats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa