Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats (EMI) - för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utifrån basprogrammet erbjuder Elevhälsans medicinska insats (EMI) elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 ett hälsobesök. 

Eleven och skolsköterskan har ett samtal om bland annat hälsovanor och trivsel i skolan.

Vill du/ni som vårdnadshavare att ert barn inte ska delta, meddela då detta till skolsköterskan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa