Byte av grundskola - medgivande till beställning av journalkopia från Elevhälsans medicinska insats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med skolstarten i grundskolan upprättas en journal för varje elev. Journalen följer eleven under alla skolår och ger viktig information om elevens hälsa och utveckling. Journalen är en sekretessbelagd handling.

För att kunna beställa kopia av EMI*-journalen från föregående skola behövs vårdnadshavarens medgivande. Du kan göra detta medgivande i denna tjänst. Om du inte kan göra medgivandet elektroniskt kan du göra det på den blankett som finns att ladda ner under "Hämta blankett". 

*EMI står för Elevhälsans medicinska insats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa