Inkomstförfrågan - vård och omsorg

LÄS MER

Avgifter och taxor inom socialtjänsten baseras på hjälpens (bistånd/insats) omfattning och personens inkomst. Socialförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och den enskildes ekonomiska förutsättningar.