Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmäla/ändra/avregistrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak, utan bara nikotin, samt tobakfria nikotinprodukter, ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten för att anmäla eller avregistrera försäljning, eller för att anmäla ändringar i företaget.


Egenkontrollprogram
Till anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt tobakfria nikotinprodukter, ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du kan välja att bifoga egenkontrollprogrammet digitalt i e-tjänsten eller skicka in det per post.

Mall för egenkontrollprogram (inkl hjälptexter, inte ifyllnadsbar)
Mall för ditt egenkontrollprogram (ifyllnadsbar)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa