Inrättande av avloppsanläggning - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du inrättar en ny avloppsanläggning eller ändrar din befintliga anläggning ska du ansöka om eller anmäla detta hos kommunen. Du kan göra din anmälan/ansökan via den här e-tjänsten.
 

Situationsplan
I ansökan/anmälan behöver du bifoga en situationsplan (karta) som visar var  avloppet kommer anläggas. Du kan göra din situationsplan via Lantmäteriets karttjänst Min Karta  
Kartan ska vara i skala 1:400 och redovisa:

  • var avloppsanläggningen kommer förläggas
  • måttangivelser för avståndet från markbädd/infiltration/reningsverk till egen vattentäkt, värmeslingor och sjö/vattendrag
  • måttangivelser för avståndet från markbädd/infiltration/reningsverk till grannars vattentäkter

Grannsamråd och vattentäktslista
Vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen ska redovisas. Grannar ska få information om och en möjlighet att yttra sig över den planerade avloppsanordningen. Vilka grannar som delgetts information och vilka vattentäkter som finns i närheten redovisas på blanketten "Grannsamråd och vattentäktslista".
 

Avgift
För handläggning av ärendet tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa