Lokal vid catering - anmälan, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lokal vid catering - anmälan, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.