Anmälan/ansökan/dispens enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan/ansökan/dispens enligt föreskrifter för vattenskyddsområde.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)